Επικάλυψη στεγάστρου στο κατάστημα JUMBO στην Ελευσίνα, με προ-οξειδωμένο ZINC  πάχους 0,7mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam. Συνολική επιφάνεια έργου 150m².